zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…4% wagowo.
Przyspieszacz:
Naftenian Kobaltu – stosujemy 0,2-0,4%
wagowo.
1.1.6.2 Technologia
Szczegółów nie da się tu…

 

…potrzeba 6 moli wodorotlenku wapnia i 2 mole jonów glinu. Wagowo można to wyrazić w ten sposób: do strącenia 1kg siarczanów…

 

…produkcyjnego, a rozmiary strat materiałowych, jak również wielkość odpadów, mierzona wagowo lub pieniężnie, charakteryzuje w dużym stopniu gospodarność poczynań przedprodukcyjnych oraz…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego