za pewne

Wielki słownik ortograficzny PWN*

za pewne (np. coś uważać)
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…s. 96, 97, dalej jako WiR).
Ogólnie przyjmuje się to
za pewne, choć początki zielarstwa w tym
regionie sięgają niepamiętnej przeszłości.
Według…

 

…bezpartyjnego

Z sondażu nie wyłania się polityk, którego moglibyśmy uznać
za pewnego kandydata na prezydenta w przyszłorocznych wyborach. Do dnia elekcji jeszcze…

 

…artystycznych. Było to też przeżycie wspólnoty i radość opowiedzenia się za pewnymi wartościami... To nie wyparowało zupełnie. Ja się właściwie z naszego…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego