zaczadzieć

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
zaczadzieć -dzieję, -dzieją; -dział, -dzieli
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego