progenitura

 
Słownik języka polskiego
progenitura daw. «potomstwo, dzieci»