upodobnienie wsteczne

 
Słownik języka polskiego
upodobnienie wsteczne «dostosowanie artykulacji danej głoski do artykulacji następującej po niej głoski»