zasłużyć

 
Słownik języka polskiego
zasłużyćzasługiwać «swoim postępowaniem zdobyć sobie prawo do czegoś albo dać powód do jakiegoś potraktowania lub do jakiejś oceny»