prejudycjalny

 
Słownik języka polskiego
prejudycjalny praw. «stanowiący podstawę do podobnego orzekania w analogicznych przypadkach»