cynik

Wielki słownik ortograficzny PWN

cynik -ikiem; -icy, -ików

Słownik języka polskiego PWN

cynizm
1. «lekceważące odnoszenie się do ogólnie uznawanych autorytetów i zasad etycznych»
2. «zespół poglądów greckiej szkoły filozoficznej Antystenesa»

• cyniczny • cynicznie • cynik • cynicki

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego