mały

 
Słownik języka polskiego
mały pot. «małe dziecko lub młode zwierzę; czasem w zwrocie do osoby dorosłej, młodszej od mówiącego»
• mała