eufemizm

 
Słownik języka polskiego
eufemizm «słowo lub wyrażenie użyte zastępczo w celu złagodzenia wyrażeń drastycznych, dosadnych lub nieprzyzwoitych»
• eufemistyczny, eufemiczny • eufemistycznie, eufemicznie