niedobitek

 
Słownik języka polskiego
niedobitek «osoba ocalała z jakiegoś pogromu»