eklektyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

eklektyzm «w sztuce, literaturze, filozofii lub badaniach naukowych: łączenie w jedną całość niejednorodnych elementów mających swe źródło w różnych stylach lub doktrynach»
• eklektyczny • eklektycznie • eklektyk

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Ciekawostki

EKLEKTYCZNY
czyli tworzący połączenie niespójne, łączący rzeczy (poglądy, pojęcia, pomysły) nie pasujące do siebie. Styl eklektyczny to w ogóle nie styl, lecz łączenie elementów różnych stylów.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zależy. Jeśli około dziesiątego ulegniesz wpływowi Urana i postawisz na eklektyczną mieszankę stylów, postąpisz rozważnie. Poczujesz się fantastycznie i przyciągniesz do...
  • ... XVII w. własność A. Wallensteina. Obecnie dom kultury. W rynku eklektyczny ratusz z 1879-80. Wokół starego miasta fragmenty murów miejskich...
  • ... i św. Floriana zbudowany w 1897-99 (proj. J. Rakowicz), eklektyczny o formach romańskich. Fasada frontowa ozdobiona portalem neoromańskim. Wnętrze trójnawowe...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego