niezgodny

 
Słownik języka polskiego
niezgodny
1. «skłonny do kłótni, nieustępliwy; też: świadczący o takich cechach»
2. «będący wynikiem braku zgody»
3. «będący w sprzeczności z czymś»
4. «niedobrany w porównaniu z czymś innym»

• niezgodnie • niezgodność
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego