ignorant

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ignorant -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

ignorancja «brak podstawowej wiedzy, nieznajomość czegoś»
• pejor. ignorancki • pejor. ignorant • pejor. ignorantka

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego