prewencja

 
Słownik języka polskiego
prewencja «zapobieganie naruszaniu norm prawnych»
• prewencyjny • prewencyjnie