priorytet

Wielki słownik ortograficzny

priorytet -etu, -ecie; -etów

Słownik języka polskiego

priorytet
1. «pierwszeństwo przysługujące lub przyznane czemuś»
2. «sprawa szczególnie ważna, która musi być załatwiona w pierwszej kolejności»

• priorytetowy • priorytetowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

priorytet
30.10.2002
Ostatnio dość często spotykam się z określeniami wysoki priorytet, niższy priorytet itp. Czy są one poprawne?
priorytet
30.01.2003
W moim mieście (Wronkach) reklamuje się gimnazjum, które wymienia m.in. takie priorytety jak:
- wszechstronność kształcenia i oferty zajęć edukacyjnych,
- wychowanie młodych ludzi.
Pomijając pytanie, czy wszechstronność kształcenia może być priorytetem w szkolnictwie, chciałbym się dowiedzieć, czy błędem jest w ogóle mówienie o priorytetach. Inaczej – czy priorytet może być tylko jeden?
Szyk wyrazów w zdaniu
31.05.2016
Szanowni Państwo,
chciałabym zapytać o poprawność następującego zdania:
Chcemy dotrzymać naszej obietnicy, dlatego czterem strategicznym priorytetom poświęcamy najwięcej uwagi.
Czy jest jakaś zasada dotycząca kolejności dopełnień w zdaniu? Czy powyższe zdanie powinno brzmieć: Chcemy dotrzymać naszej obietnicy, dlatego najwięcej uwagi poświęcamy czterem strategicznym priorytetom?
Nie mogłam znaleźć w internecie żadnej informacji na ten temat.

Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Z poważaniem
E.J.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pacjentów.
    Zarówno udziałowcy, jak i władze statutowe APOFARM GROUP z
    priorytet swojej działalności przyjęły przestrzeganie norm uczciwości i rzetelności kupieckiej w...
  • ... ojczyźnie suwerennej, demokratycznej i zasobnej. Dwa lata temu mówiłem o priorytetach polskiej polityki zagranicznej, pojmowanej jako instrument naszej racji stanu. Wymieniłem...
  • ... Myślę, że to właśnie budownictwo mieszkaniowe będzie jednym z głównych priorytetów w opracowywanej właśnie strategii rozwoju miasta. Może ono wytyczyć również...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego