priorytet

Wielki słownik ortograficzny

priorytet -etu, -ecie; -etów

Słownik języka polskiego

priorytet
1. «pierwszeństwo przysługujące lub przyznane czemuś»
2. «sprawa szczególnie ważna, która musi być załatwiona w pierwszej kolejności»

• priorytetowy • priorytetowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

priorytet
30.10.2002
Ostatnio dość często spotykam się z określeniami wysoki priorytet, niższy priorytet itp. Czy są one poprawne?
Priorytet to sprawa ważniejsza dla kogoś od innych spraw. Dlatego właściwie nie powinno być wysokich priorytetów (które brzmią jak masło maślane) ani niskich priorytetów (które wydają się wewnętrznie sprzeczne). Słowa jednak podlegają inflacji i coś takiego stało się też z priorytetem. Oprócz jednej sprawy, ważniejszej od wszystkich innych, słowo priorytety (zwykle w liczbie mnogiej) zaczęło odnosić się też do różnych spraw ważniejszych od innych, np. priorytety rządu. A pomiędzy tak rozumianymi priorytetami można już ustalać hierarchię i mówić o wysokich lub niskich priorytetach.
Mimo to nie jestem zwolennikiem wysokich i niskich priorytetów. Gdzie tylko możliwe, wolałbym mówić o sprawach wysokiej lub niskiej rangi albo po prostu o sprawach ważnych i mniej ważnych.
Mirosław Bańko
priorytet
30.01.2003
W moim mieście (Wronkach) reklamuje się gimnazjum, które wymienia m.in. takie priorytety jak:
- wszechstronność kształcenia i oferty zajęć edukacyjnych,
- wychowanie młodych ludzi.
Pomijając pytanie, czy wszechstronność kształcenia może być priorytetem w szkolnictwie, chciałbym się dowiedzieć, czy błędem jest w ogóle mówienie o priorytetach. Inaczej – czy priorytet może być tylko jeden?
Priorytet – z łacińskiego prior 'pierwszy' – znaczy 'pierwszeństwo'. Mówić o pierwszeństwach oczywiście nie chcemy, bo to źle brzmi po polsku. Mogłoby się wydawać więc, że nie powinniśmy mówić o priorytetach. Słowo to jednak jest używane w liczbie mnogiej, i to tak często, że nie można tego zjawiska zignorować. Co więcej, w liczbie mnogiej ma ono inne znaczenie: 'sprawy ważniejsze od innych'. Jeśli coś mi się mało podoba w priorytetach, to nie jakiś logiczny defekt, lecz fakt, że słowo to jest nadużywane i brzmi w sposób niemiłosiernie oficjalny. Zamiast „Sprawa ta ma najwyższy priorytet” powiedzmy po prostu: „Sprawa ta ma największe znaczenie” albo „Do sprawy tej przywiązujemy największą wagę”.
A gimnazjum w Pana mieście zrobiłoby lepiej, gdyby w swoim folderze przedstawiało swoje cele, a nie priorytety.
Mirosław Bańko
Szyk wyrazów w zdaniu
31.05.2016
Szanowni Państwo,
chciałabym zapytać o poprawność następującego zdania:
Chcemy dotrzymać naszej obietnicy, dlatego czterem strategicznym priorytetom poświęcamy najwięcej uwagi.
Czy jest jakaś zasada dotycząca kolejności dopełnień w zdaniu? Czy powyższe zdanie powinno brzmieć: Chcemy dotrzymać naszej obietnicy, dlatego najwięcej uwagi poświęcamy czterem strategicznym priorytetom?
Nie mogłam znaleźć w internecie żadnej informacji na ten temat.

Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Z poważaniem
E.J.
Oba zdania są poprawne pod względem składniowym (dyskutowałabym natomiast z poświęcaniem uwagi priorytetom, i to strategicznym). W pierwszym z nich na pierwszy plan wysuwa się element poświęcamy najwięcej uwagi, w drugim zaś – czterem strategicznym priorytetom.
W polskim zdaniu to, co nadawca uważa za najważniejsze, wysuwa na koniec (lub na początek).
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pacjentów.
    Zarówno udziałowcy, jak i władze statutowe APOFARM GROUP z
    priorytet swojej działalności przyjęły przestrzeganie norm uczciwości i rzetelności kupieckiej w...
  • ... ojczyźnie suwerennej, demokratycznej i zasobnej. Dwa lata temu mówiłem o priorytetach polskiej polityki zagranicznej, pojmowanej jako instrument naszej racji stanu. Wymieniłem...
  • ... Myślę, że to właśnie budownictwo mieszkaniowe będzie jednym z głównych priorytetów w opracowywanej właśnie strategii rozwoju miasta. Może ono wytyczyć również...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego