priorytet

Wielki słownik ortograficzny

priorytet -etu, -ecie; -etów

Słownik języka polskiego

priorytet
1. «pierwszeństwo przysługujące lub przyznane czemuś»
2. «sprawa szczególnie ważna, która musi być załatwiona w pierwszej kolejności»

• priorytetowy • priorytetowo

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

priorytet
30.10.2002
Ostatnio dość często spotykam się z określeniami wysoki priorytet, niższy priorytet itp. Czy są one poprawne?
priorytet
30.01.2003
W moim mieście (Wronkach) reklamuje się gimnazjum, które wymienia m.in. takie priorytety jak:
- wszechstronność kształcenia i oferty zajęć edukacyjnych,
- wychowanie młodych ludzi.
Pomijając pytanie, czy wszechstronność kształcenia może być priorytetem w szkolnictwie, chciałbym się dowiedzieć, czy błędem jest w ogóle mówienie o priorytetach. Inaczej – czy priorytet może być tylko jeden?
Szyk wyrazów w zdaniu
31.05.2016
Szanowni Państwo,
chciałabym zapytać o poprawność następującego zdania:
Chcemy dotrzymać naszej obietnicy, dlatego czterem strategicznym priorytetom poświęcamy najwięcej uwagi.
Czy jest jakaś zasada dotycząca kolejności dopełnień w zdaniu? Czy powyższe zdanie powinno brzmieć: Chcemy dotrzymać naszej obietnicy, dlatego najwięcej uwagi poświęcamy czterem strategicznym priorytetom?
Nie mogłam znaleźć w internecie żadnej informacji na ten temat.

Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
Z poważaniem
E.J.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... pacjentów.
    Zarówno udziałowcy, jak i władze statutowe APOFARM GROUP z
    priorytet swojej działalności przyjęły przestrzeganie norm uczciwości i rzetelności kupieckiej w...
  • ... ojczyźnie suwerennej, demokratycznej i zasobnej. Dwa lata temu mówiłem o priorytetach polskiej polityki zagranicznej, pojmowanej jako instrument naszej racji stanu. Wymieniłem...
  • ... Myślę, że to właśnie budownictwo mieszkaniowe będzie jednym z głównych priorytetów w opracowywanej właśnie strategii rozwoju miasta. Może ono wytyczyć również...

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!