rzadko

Słownik języka polskiego

rzadko
1. «w dużej odległości lub odstępach od siebie»
2. «w dużych odstępach czasu lub w niewielu przypadkach»
3. «wyraz towarzyszący zaimkom lub przysłówkom, ograniczający ich zastosowanie do niewielkiej liczby przedmiotów, osób, sytuacji, miejsc»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Scytowie, rzadziej Scyci
15.03.2012
Chciałbym się spytać jak poprawnie zapisywać nazwę starożytnego koczowniczego ludu irańskiego: Scytowie czy Scyci. W literaturze pojawiają się obydwie formy (chociaż z przewagą pierwszej). Skąd dwie różne formy zapisu tej nazwy i która jest właściwsza? Czy obydwie są poprawne?
WSO PWN na pierwszym miejscu podaje formę Scytowie, na drugim i w dodatku w nawiasie – jako rzadszą – Scyci. Rzeczowniki męskoosobowe w mianowniku lm mogą mieć różne końcówki, m.in. -i/-y (np. kapłani, chłopcy) oraz -owie (np. panowie, generałowie). Czasem używa się form obocznych, np. profesorowie, rzadziej profesorzy. Z obocznością form o nierównej frekwencji mamy do czynienia też w wypadku Scytów.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
stokrotny, rzadziej stukrotny
23.11.2010
Witam,
która z podanych form jest poprawna: stukrotność czy stokrotność?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
KD
Mówimy „Stokrotne dzięki!”, aby okazać komuś wdzięczność, nie kryjąc emocji. W słownikach jest także forma stukrotny, odesłana do częstszej stokrotny. Od obydwu można utworzyć rzeczowniki na -ość, te jednak są bardzo rzadkie, zarówno w wersji na sto-, jak i na stu-.
Mirosław Bańko, PWN
Dosięgnąć – dosiągł, dosięgnął
19.12.2015
Szanowni państwo,
mam poważny problem z wyrażeniem dosiągł kogoś czyjś gniew. Powinno być dosiągł, dosięgł czy dosięgnął?
Pozdrawiam
Czytelniczka
Czasownik dosięgnąć tworzy w czasie przeszłym po dwie formy w każdej osobie:
dosięgnąłem, rzadko: dosięgłem
dosięgnęłam, rzadko: dosięgłam
dosięgnął, rzadko: dosiągł
dosięgnęła, rzadko: dosięgła
dosięgnęło, rzadko: dosięgło
dosięgnęliśmy, rzadko: dosięgliśmy
dosięgnęłyśmy, rzadko: dosięgłyśmy
dosięgnęli, rzadko: dosięgli
dosięgnęły, rzadko: dosięgły.
Poprawne są zatem zdania : Dosiągł go jej gniew oraz Dosięgnął go jej gniew. Forma dosięgł jest niepoprawna.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... bieg rzek, użyźniać pustynie, torować nowe linie życia tam, gdzie rzadko kroczyła stopa ludzka".
    Obóz pokoju i demokracji uważał zawsze całkowity...
  • ... czy często chodzi do teatru. "Nie! Zwłaszcza na mądre sztuki rzadko - odpowiedział. - Ale staram się, kiedy tylko czas pozwala. Moja żona...
  • ... podziemia są dla nich za ciepłe. Zresztą w jednej piwnicy rzadko śpi więcej niż pięć - wyjaśnia dr Lesiński. Nietoperze zimują przeważnie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego