sprzedający

Wielki słownik ortograficzny

sprzedający -cego, -cym; -cy, -cych
sprzedawać -daję, -dają; -dawaj•cie

Słownik języka polskiego

sprzedający «sprzedawca»
• sprzedająca
sprzedaćsprzedawać
1. «odstąpić komuś coś za pieniądze»
2. «zdradzić kogoś lub coś za jakieś korzyści materialne»
3. pot. «wydać kogoś za mąż lub ożenić kogoś dla korzyści materialnych»
4. sprzedawać «być sprzedawcą»
sprzedać sięsprzedawać się
1. pot. «podporządkować się komuś dla korzyści materialnych»
2. pot. «zostać prostytutką»
3. pot. «umieć korzystnie się zaprezentować»
4. pot. «być sprzedawanym w dużych ilościach, szybko»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

po cenie czy za cenę?
7.03.2008
Szanowni Państwo,
która forma jest poprawna:
1) sprzedawać coś po cenie niższej od ceny...,
2) sprzedawać coś za cenę niższą od ...?
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Beata
W dosłownym użyciu, zwłaszcza gdy chodzi o sprzedaż wielokrotną (a więc sprzedawać w przeciwieństwie do sprzedać), dominuje konstrukcja po cenie. Alternatywne (i rzadsze) za cenę dotyczy jednorazowego aktu sprzedaży. Możemy więc sprzedać mieszkanie za cenę niższą od rynkowej, ale agencja nieruchomości – gdyby chciała – mogłaby sprzedawać mieszkania po cenie niższej niż rynkowa.
W przenośnym użyciu stosuje się tylko przyimek za, por. za wszelką cenę, za żadną cenę, za cenę zdrowia (kłamstwa) i in.
Mirosław Bańko, PWN
sieć Integratorów?
27.08.2002
Jak poprawnie napisać: „Sprzedajemy je poprzez Integratorów”, czy „Sprzedajemy je przez sieć Integratorów”?
Nie wiem, co to jest lub kto to jest Integrator i czy musi być pisany wielką literą. Tak pisownia budzi we mnie szacunek, ale i obawę. Myślę, że nie chciałbym mieć do czynienia z Ingegratorem. Wolałbym już raczej spotkać się z integratorem.
Co do zasadniczej kwestii, to wybór jest językowo obojętny, choć oczywiście druga wersja - ta z siecią - potęguje wrażenie i powiększa moje obawy. Jeśli Państwo chcecie naprawdę wystarszyć klientów, to najlepiej pisać o Sieci Integratorów - konsekwentnie wielkimi literami.
Jeśli jednak straszenie nie jest Waszym celem, to proponowałbym wersję najprostszą: „Sprzedajemy je przez (nie: poprzez) integratorów” albo jeszcze lepiej: „Sprzedajemy je przez naszych integratorów”.
Mirosław Bańko
wielka litera w umowach i aktach prawnych
29.05.2011
Szanowni Państwo!
Często w umowach tłumaczonych z języka angielskiego widuje się dużą literę w odniesieniu do terminów zdefiniowanych na początku umowy (np. „Klient zobowiązuje się nie modyfikować, przystosowywać, tłumaczyć ani zmieniać w jakikolwiek sposób Oprogramowania”, „Korzystanie z Usług może podlegać dodatkowym warunkom określonym przez odpowiedniego Dostawcę usług”). Czy takie użycie wielkiej litery jest uzasadnione, czy też stanowi kalkę z języka angielskiego?
Z poważaniem
Paulina
Na początku wielu dokumentów prawnych wprowadza się pewne terminy i sformułowania używane dalej w treści w określonym na początku znaczeniu. W aktach legislacyjnych, zwłaszcza dłuższych, na początku znajdujemy cały system tzw. definicji legalnych, które obejmują terminologię używaną w tekście, np. w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym czytamy:
Art. 2.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) uczelnia – szkołę prowadzącą studia wyższe, utworzoną w sposób określony w ustawie;
2) uczelnia publiczna – uczelnię utworzoną przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej;
3) uczelnia niepubliczna – uczelnię utworzoną przez osobę fizyczną albo osobę prawną niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną.
W przypadku ustaw wprowadzone w ten sposób określenia nie są w dalszym tekście zapisywane wielką literą. Odmiennie jest z umowami zawieranymi w Polsce, tutaj zazwyczaj w pierwszych paragrafach określa się pewne terminy i relacje, a dalej w tekście zapisuje je właśnie wielką literą. Najprostszym tego przykładem jest zwykła umowa kupna-sprzedaży, gdzie na początku padają sformułowania: między Janem Kowalskim, zwanym dalej Sprzedającym, a Markiem Nowakiem, zwanym dalej Kupującym (niekiedy przy pierwszym użyciu wyrazy Kupujący i Sprzedający są po raz pierwszy zapisane w cudzysłowie). Niekoniecznie należy to uznawać za wpływ obcy (a jeśli już to raczej niemiecki, nie zaś angielski), można w tym widzieć raczej specyficzną funkcję wielkiej litery – służy ujednoznacznienie tekstu i wydobyciu pewnych treści.
Radosław Pawelec, prof., Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... obliczeń wynika, że Polska jest rynkiem, na którym można rocznie sprzedawać około miliona nowych samochodów, chociaż w tym roku sprzedaż będzie...
  • ... znali litości dla ubogich, pozbawiali ich wolności osobistej za długi, sprzedawali im żywność za wygórowane ceny, wyciskali z nich w sposób...
  • ... Czasem emitowane obligacje nie mają kuponów (obligacje zero-kuponowe) i sprzedawane s z dyskontem. Z punktu widzenia inżynierii finansowej obligacje katastroficzne...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego