semantyczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

semantyka
1. «dział językoznawstwa, którego przedmiotem jest analiza znaczeń wyrazów»
2. «dział semiotyki zajmujący się badaniem związków, jakie zachodzą między wyrażeniami języka a przedmiotami, do których się one odnoszą»

• semantyczny • semantycznie • semantyk
kategoria semantyczna, syntaktyczna log. «zbiór wyrażeń tak dobranych, że gdy w jakimś zdaniu lub zwrocie sensownym dane wyrażenie zastąpimy wyrażeniem należącym do tej samej kategorii semantycznej lub syntaktycznej, całość pozostanie sensowna»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

semantyczne nadużycie
25.12.2006
Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie sformułowania użytego już jakiś czas temu przez Pana Prezydenta przy okazji korupcji w partii PiS? Chodzi o semantyczne nadużycie. Co to w ogóle znaczy?
Krytyczny i dramatyczny – nowe kalki semantyczne
22.05.2016
Szanowni Państwo,
chciałabym zapytać o przymiotnik krytyczny w tłumaczeniu tekstów angielskich: mission-critical data, critical information itd. Zwykle tłumaczę to jako decydujący, o decydującym znaczeniu, niezwykle istotny itp., ale coraz częściej widzę w fachowych tekstach kalkę: o krytycznym znaczeniu, krytyczne decyzje, te informacje są krytyczne itd.
Czy to już się przyjęło na tyle, że można to już uznać nie za kalkę, ale za inne znaczenie słowa krytyczny? Podobnie z dramatyczny (zmiana).
różności semantyczne
12.05.2003
Mili Państwo,
mam do Państwa dwa pytania. Pierwsze – czy można współpracować ze sobą?
Drugie – czy w sytuacjach, w których nie mamy przedstawionych możliwości do wyboru, jak np. w teleturnieju Milionerzy, użycie zaimka który zamiast jaki w pytaniach typu „Które miasto jest stolicą Estonii?” lub „Z którego kraju pochodzi...?” jest poprawne?
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Ola z Łodzi.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... identyfikacji znaczenia na poziomie konkretnym, konieczne jest osiągnięcie przez odbiorcę semantycznego poziomu percepcji. Dotyczy to znaczeń kodowanych w poszczególnych elementach obrazu...
  • ... ekspozycji oraz tendencja do przetwarzania zapisu informacji na poziomie cech semantycznych podczas ekspozycji końcowych pozwala wnioskować o skuteczności zastosowania rodzaju kodów...
  • ... związane z tym samym pojęciem, przyspieszają przetwarzanie słów na poziomie semantycznym, przy założeniu, że nie dochodzi do interferencji semantycznej między znaczeniami...

Encyklopedia PWN

filoz. pogląd, wg którego znaczenie zdania nie zawsze sprowadza się do warunków jego sprawdzalności;
log. odwzorowanie, czyli interpretacja danej teorii w postaci układu (dziedziny) przedmiotów opisywanego prawdziwie przez tę teorię.
w filozofii współczesnej nazwa koncepcji, wg których głównym (lub jedynym) przedmiotem badań filozoficznych powinien być język
kategorie semantyczne, kategorie syntaktyczne,
log. rodzaje wyrażeń językowych, wyodrębniane ze względu na ich rolę składniową (stąd zw. też kategoriami syntaktycznymi) w podziale służącym celom log. analizy języka;
log. w szerszym sensie — wszelkie funkcje, jakie w aktach komunikacji pełnią wyrażenia (znaki) językowe; w węższym sensie — funkcja denotowania i funkcja znaczenia, a także funkcja reprezentowania, pełniona przez zmienne w stosunku do przedmiotów, których nazwy można podstawiać za te zmienne.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego