postscriptum

 
Wielki słownik ortograficzny
post•scrip•tum; -p•ta, -p•tów (skrót: PS)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego