kolacja  III

Słownik języka polskiego PWN*

kolacja III «przywilej przedstawiania zwierzchności kościelnej kandydatów na wakujące urzędy kościelne, przysługujący dawniej fundatorowi kościoła lub jego spadkobiercy»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego