nimfomanka

Wielki słownik ortograficzny PWN

nim•foman•ka -n•ce, -n•kę; -nek

Słownik języka polskiego PWN

nimfomania
1. «chorobliwy stan nadmiernego pobudzenia erotycznego u kobiet»
2. zob. snębica

• nimfomanka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego