autonomia

Słownik języka polskiego PWN*

autonomia
1. «prawo jakiejś zbiorowości do samodzielnego rozstrzygania swoich spraw wewnętrznych»
2. «samodzielność i niezależność w decydowaniu o sobie»
3. «w etyce: niezależność od norm etycznych zewnętrznych, innych niż własne sumienie»
4. «częściowa zależność niektórych Kościołów prawosławnych od Kościoła macierzystego»

• autonomiczny • autonomicznie • autonomiczność
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego