lista

Wielki słownik ortograficzny PWN

lista liście, listę; list: lista Macierewicza, lista Wildsteina
list listu, liście; listów: list do brata, ale: List 34
Listy z Teatru (tytuł) Listów z Teatru

Słownik języka polskiego PWN

lista «spis ludzi, rzeczy lub spraw sporządzony według pewnej zasady; też: karta, księga zawierająca taki spis»
lista dialogowa «zapis dialogów filmu»
lista obecności «lista osób mających znajdować się o danej porze w danym miejscu»
lista płac «spis osób, którym ma być wypłacona pensja»
lista rankingowa «lista zawodników, drużyn, artystów, filmów itp. sklasyfikowanych według określonych kryteriów»
lista wyborcza «lista kandydatów jednego ugrupowania politycznego, zwykle do parlamentu, samorządu itp.»
list «pisemna wypowiedź skierowana do osoby lub instytucji; też: papier, na którym napisano tę wypowiedź»
• listowy • liścik
list gończy «ogłoszenie władz wzywające do pomocy w ujęciu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa»
list intencyjny «w handlu międzynarodowym: zaproszenie do złożenia oferty lub wszczęcia rokowań»
list kaperski «upoważnienie dawane kapitanom przez rząd do ścigania i konfiskowania statków i towarów nieprzyjacielskich»
list komisyjny «dokument zawierający pełnomocnictwo udzielane konsulowi przez rząd wysyłający go na placówkę dyplomatyczną»
list kredytowy «zobowiązanie wystawcy do uregulowania w określonym terminie należności lub do pokrycia strat do wysokości gwarancji»
list motywacyjny «pismo składane przez osobę ubiegającą się o pracę»
list otwarty «pismo adresowane do jakiejś osoby lub grupy osób, ale podane do wiadomości publicznej»
list pasterski «pismo biskupa do wiernych»
list poetycki «utwór wierszowany ujęty w formę listu»
list polecający «list, w którym autor poleca komuś oddawcę listu»
list polecony «list wysyłany za pokwitowaniem, którego doręczenie poczta gwarantuje»
list przewozowy «dokument stwierdzający oddanie i przyjęcie przesyłki do przewozu»
list uwierzytelniający «dokument wystawiany dla przedstawiciela dyplomatycznego»
listy proskrypcyjne «lista nazwisk przeciwników politycznych wyjętych spod prawa, ukaranych śmiercią lub objętych innymi represjami»
list zastawny «papier wartościowy emitowany przez bank»
liście laurowe, bobkowe «wysuszone liście drzewa laurowego, używane jako przyprawa kuchenna»
liście skórzaste «liście grube, gładkie i błyszczące»
liście skrętoległe «liście osadzone po obu stronach łodygi, tylko po jednym na tej samej wysokości»
skrzynka na listy «blaszane pudełko na przychodzącą korespondencję, umieszczane na drzwiach mieszkania lub na furtce ogrodzenia albo pudło z przegródkami na korespondencję dla poszczególnych lokatorów, umieszczane w holu dużych budynków mieszkalnych; też: jedna z tych przegródek»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Lista światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO
23.12.2002
Jak należałoby zapisać nazwę: Lista światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO? Spotkałam się z trzema wersjami: (1) każdy wyraz zaczyna się wielką literą, (2) każdy wyraz zaczyna się małą literą, (3) tylko Lista zapisana jest wielką literą. W Nowej encyklopedii powszechnej PWN (dostępnej w Internecie) pojawiają się wersje pierwsza i trzecia.
Proszę o rozwianie moich wątpliwości i z góry dziękuję za pomoc.
lista regensburska
13.06.2007
Czy nie obowiązuje nas zasada, że jeśli istnieje spolszczona wersja jakiejś obcej nazwy geograficznej, to używamy właśnie jej, a nie oryginału? Skąd wobec tego określenie lista regensburska (baza czasopism na serwerze Universitätsbibliothek Regensburg, czyli Biblioteki Uniwersyteckiej w Ratyzbonie)?
Dziękuję!
Maria Adamiak
lista i wykaz
26.03.2011
Witam serdecznie,
chciałam zapytać o poprawność wyrażenia wymieniony na wykazie. Czy formą poprawną nie jest tutaj w wykazie?
Pozdrawiam,
Kasia

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Chodnik dla pieszego

  W nr 4/99 TP ukazał się
  list pt. "Dedykacja z pytaniami". Piszący stwierdza: Wielokrotnie podobne głosy były...
 • ... Badaniami objęte będą kobiety w wieku 50-69 lat.
  Przygotowaniem
  list chętnych i zapewnieniem transportu zajmie się gmina. Akcja potrwa od...
 • ... liczy na jakąś synekurę od swoich towarzyszy, najprawdopodobniej miejsce na liście SLD do Parlamentu UE, lepiej jest zejść z oczu opinii...

Encyklopedia PWN

inform. struktura danych będąca sekwencją elementów, z których każdy (z wyjątkiem ostatniego) zawiera wskaźnik kierujący do elementu następnego.
rejestr obejmujący najcenniejsze obiekty i regiony świata pod względem ich wartości historycznej, kulturalnej i przyrodniczej;
wydatki budżetowe na uposażenie głowy państwa, wyodrębnione XVII–XVIII w. z pozostałych wydatków państwa (w Polsce rozdział skarbu królewskiego i publicznego dokonywał się stopniowo 1507–90);
inform. spis adresatów poczty elektronicznej, wykorzystywany przez program pocztowy do automatycznego rozsyłania wiadomości.
inform. użytkownicy prowadzący dyskusje na określony temat;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!