lista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

lista liście, listę; list: lista Macierewicza, lista Wildsteina
list listu, liście; listów: list do brata, ale: List 34
Listy z Teatru (tytuł) Listów z Teatru

Słownik języka polskiego PWN*

lista «spis ludzi, rzeczy lub spraw sporządzony według pewnej zasady; też: karta, księga zawierająca taki spis»
lista dialogowa «zapis dialogów filmu»
lista obecności «lista osób mających znajdować się o danej porze w danym miejscu»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego