barbarzyńca

 
Słownik języka polskiego PWN
barbarzyńca
1. «człowiek niecywilizowany, prymitywny»
2. «w starożytności: osoba spoza kręgu cywilizacji grecko-rzymskiej»

• barbarzyński • barbarzyńsko
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego