bezpieczeństwo i higiena pracy

Słownik języka polskiego PWN*

bezpieczeństwo i higiena pracy «przepisy regulujące warunki pracy w zakładach pracy»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…o których mowa w § 1, jest niedopuszczalne.

Rozdział X
Służba
bezpieczeństwa i higieny pracy

Art. 237[11]. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 10 pracowników…

 

…lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa…

 

…kilkanaście albo kilkadziesiąt minut dłużej. Inspektorzy wykryli także błędy w bezpieczeństwie i higienie pracy. Pracownicy sklepu sami musieli ciągnąć kilkusetkilogramowe wózki z towarem. Chodzi…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego