m.in.

Wielki słownik ortograficzny

m.in. (= między innymi)

Porady językowe

m.in. – z dwukropkiem czy bez?
12.11.2008
Wymieniając jeden element w zdaniu ze skrótem m.in., nie używa się dwukropka. Czy w przypadku, gdy wymieniamy więcej elementów za skrótem m.in., należy postawić dwukropek? Na przykład: „Wydajemy dużo gazet m.in.: dzienniki i tygodniki”.
Wyrażenie między innymi (w skrócie m.in.) to tzw. operator metatekstowy, sygnalizujący, że wymienione po nim elementy należą do większego zbioru, którego jednak nie ma potrzeby wymieniać w całości. Operator ten dopuszcza pojawienie się po nim jednego, dwóch lub większej liczby przykładów. Jak słusznie zauważa Autor pytania – wymieniając jeden element, nie używa się dwukropka. Ogólna zasada interpunkcyjna mówi też, że nie stawia się na ogół dwukropka przed wyliczeniem o dwóch składnikach, zwłaszcza jeśli są połączone spójnikiem łącznym (i, oraz, tudzież). A zatem dwukropek może być stosowany – fakultatywnie – wówczas, gdy po wyrażeniu między innymi pojawiają się co najmniej trzy przykłady.
Ponadto należy zwrócić jeszcze uwagę na inną wątpliwość interpunkcyjną związaną z tym wyrażeniem. Otóż dominuje zasada oddzielania tego wyrażenia od poprzedzającej go części zdania, zwłaszcza jeśli stanowi ono rodzaj dopowiedzenia, np. „Wydajemy dużo gazet, m.in. dzienniki i tygodniki”.
Adam Wolański
m.in.
9.02.2006
Czy po skrócie m.in., jeżeli coś wyliczamy, należy postawić dwukropek? Na przykład: „(...) m.in.: groch, marchew, pietruszkę”.
Pozdrawiam serdecznie,
iwona
Konieczności nie ma, ale jeśli wyliczenie jest dłuższe i autor chce to zaznaczyć za pomocą dwukropka, to oczywiście może.
Mirosław Bańko, PWN
m.in. z o.o.
15.02.2011
Czy po pierwszej kropce w zwrotach spółka z o.o. i m.in. powinna być spacja?
Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
Zdzisław Wojciechowski
Wyżej wymienione skróty zapisuje się bez spacji.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Helsińska Fundacja Praw Człowieka. W programie znalazły się wstrząsające dokumenty m.in. "Na osi zła - kraj cichej śmierci" - o komorach gazowych w...
  • ... w rozmaite rocznice oraz imprezy w skali krajowej i międzynarodowej, m.in. gigantyczne wystawy w rodzaju "Odrodzenie w Polsce" (1953) albo "Arianie...
  • ... nie licząc 120 000 definicji leksykonowych. Tekstom towarzyszą zdjęcia, animacje (m.in. wnętrza budowli), mapy zgromadzone w atlasie geograficznym świata i atlasie...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego