całkowity

Słownik języka polskiego PWN*

całkowity «obejmujący całość»
• całkowicie • całkowitość
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…skali masowej codzienna praktyka, narastająca agresywność ekstremistów, jawne dążenie do całkowitego rozbioru socjalistycznej polskiej państwowości.
Jak długo można czekać na otrzeźwienie…

 

…lat trzydziestych, bez nadziei na jakiekolwiek teatralne engagement, w obliczu całkowitego bezrobocia, Jana wyjechała do Paryża, by objąć tam skromną posadkę…

 

…natomiast wielokrotne wstrzykiwanie insuliny krótko działającej utrzymuje się aż do całkowitego opanowania infekcji. Dopiero wówczas wraca się do leczenia, jakie chory…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego