lawirantka

Słownik języka polskiego PWN*

lawirować
1. «poruszać się naprzód, zręcznie omijając przeszkody»
2. pogard. «postępować sprytnie w sytuacjach kłopotliwych»
3. zob. halsować

• lawirant • lawirantka • lawiranctwo

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego