campus

Słownik języka polskiego PWN*

campus [wym. kampus], kampus «teren anglosaskiej szkoły wyższej wraz z zabudowaniami»
• campusowy, kampusowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego