behawioralny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

behawior [wym. bihewior, behawior] psych. «każda dająca się zaobserwować reakcja zwierzęcia lub człowieka na bodźce płynące z otoczenia»
• behawioralny

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... zależy nie tyle może samo odczuwanie bodźca, ile charakter wypowiedzi behawioralnej lub werbalnej o nim. Badając zatem reakcje ludzkie trzeba mieć...
  • ... bounded rationality), która jest bardzo zbliżona w swojej istocie do behawioralnej koncepcji rozwiązań zadowalających, koncepcja tzw. efektywności (i nieefektywności) X, która...
  • ... łatwy do spełnienia w przypadku dyscyplin naukowych zaliczanych do nauk behawioralnych, a więc i w przypadku psychologii. Jednym z powodów, dla...

Encyklopedia PWN

powstała w latach 70. XX w. zool. dyscyplina behawioralna z pogranicza ekologii i etologii zwierząt, która bada funkcjonalne aspekty zachowania, tzn. sposoby zachowania się, które zwierzęta wykorzystują w swych związkach ze środowiskiem nieożywionym i pozaspoł. ożywionym (biocenotycznym).
zool. zespoły ruchów i zachowań towarzyszące zwykle jakiemuś zdarzeniu społ. i przebiegające wg niezmiennego planu, wykonywane z utrzymaniem i zaakcentowaniem pewnych form, co nadaje działaniom znamię ostentacji, a często też namaszczenia i powagi.
biol. zachowania się różnych spokrewnionych gat. zwierząt (także człowieka) mające podobne podłoże ewolucyjne.
analogie behawioralne, analogiczne zachowania się,
biol. podobne pod względem morfologii (przebiegu) zachowania się różnych, nie spokrewnionych ewolucyjnie gat. zwierząt (ewentualnie człowieka)
kierunek w psychologii XX w., → behawioryzm.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!