celowość

Słownik języka polskiego PWN*

celowość
1. «przydatność do jakichś potrzeb»
2. «świadome zmierzanie do celu»
3. filoz. «taki przebieg zjawisk, zdarzeń, działań ludzkich, jakby w swym rozwoju zmierzały one do określonego celu»

• celowościowy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…siebie poświadczenia bezpieczeństwa. ABW będzie sprawdzać WSI i odwrotnie. Także celowość takiego pomysłu budzi wątpliwości parlamentarzystów.


Lista lewicy do Parlamentu Europejskiego…

 

…pojęcie człowieka jednowymiarowego – nie mogącego znaleźć sensu dalszego działania. Zanegowano celowość postępu – rozumianego przede wszystkim jako dalszy wzrost gospodarczy. Załamała się…

 

…prawo ustne rozwijało się dalej z taką dynamiką, że dostrzeżono celowość podjęcia kolejnej próby kodyfikacji. Stosując Misznę jako podstawę do dyskusji…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego