demoralizacja

Słownik języka polskiego PWN*

demoralizacja «odrzucenie obowiązujących norm moralnych, prowadzące do łamania prawa, rozwiązłości obyczajów itp.; też: czyjeś działania lub zachowanie powodujące u innych odrzucenie takich norm»
• demoralizować się • demoralizować
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…szkolnego, rozbój, czynną napaść na funkcjonariusza, w sprawie stwierdzenia stopnia demoralizacji (historia z izbą wytrzeźwień w tle). Czeka na miejsce w…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego