druk płaski

 
Słownik języka polskiego PWN
druk płaski «technika drukowania z formy, w której elementy drukujące i niedrukujące położone są na tej samej płaszczyźnie»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego