druk ścisłego zarachowania

Słownik języka polskiego PWN*

druk ścisłego zarachowania «formularz lub blankiet opatrzony numerem i wydawany za pokwitowaniem»
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego