ponadto

Wielki słownik ortograficzny

ponad•to (prócz tego) ,

Słownik języka polskiego

ponadto «partykuła nawiązująca do poprzedniego kontekstu i wprowadzająca nową informację na omawiany już temat, np. Była zdolna i pracowita, a ponadto bardzo miła.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

przecinek po członie inicjalnym
23.10.2011
Załóżmy, że w kolejnych zdaniach podajemy argumenty lub wnioski z nich wypływające. Czy po stojących na początku zdania sformułowaniach typu ponadto lub w związku z powyższym można postawić przecinek, czy też jest on w tym miejscu błędem? Przykłady: „W związku z powyższym, należy zauważyć, że..” czy „W związku z powyższym należy zauważyć, że...”; „Ponadto, można wykazać...” czy „Ponadto można wykazać...”?
Czy mówić gwarą?
21.03.2006
Jestem mieszkańcem Poznania i popieram kultywowanie starych tradycji. Zastanawiam się tylko, czy mówienie gwarą w miejscach półpublicznych, np. w szkole czy na uczelni podczas zajęć, jest zachowaniem kulturalnym. Czy gwarowa giyra jest kulturalna, czy świadczy o braku owej kultury? Jak Pan Profesor by się do tego ustosunkował?
Dzień dobry czy Dobry wieczór?
31.01.2006
Jaki jest przedział czasowy odnośnie używania zwrotów typu: Dzień dobry a Dobry wieczór i Do widzenia a Dobranoc? Moje pytanie dotyczy sytuacji, gdy zimą znaczna część społeczeństwa o godzinie np. 16.00, wchodząc do sklepu, mówi Dobry wieczór, a wychodząc – Dobranoc. Dziwi mnie to, bowiem zawsze używam słów Dobry wieczór, gdy mamy do czynienia z godzinami wieczornymi, tj. np. od 19.00, a Dobranoc, gdy nadchodzi czas pójścia spać. Jaka jest zatem reguła używania powyższych zwrotów?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... dalej opowiadał: "Klub sportowy to jakieś trzydzieści procent naszych dochodów. Ponadto cały zysk ze sprzedaży piwa, potańcówek, spotkań idzie do naszej...
  • ... także jest właścicielem i z którym on, Kowalski, tworzy wspólnotę. Ponadto mają za zadanie wypracować wspólne stanowisko dotyczące wspólnych pieniędzy. Można...
  • ... prowadzą ją zarówno korpusy, jak i brygady. Nie jest to ponadto operacja, do jakiej my jesteśmy przyzwyczajeni i która miała być...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego