ekoturystyka

Słownik języka polskiego PWN*

ekoturystyka «wypoczynek w środowisku czystym ekologicznie, w kontakcie z naturą»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…ochrony systemów wodnych,
– ochrony przed erozją,
– zwiększania produkcji biomasy,
– rozwoju
ekoturystyki.

6. Opanowanie wiedzy o zarządzaniu zasobami przyrody

W erze ekologicznej…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego