ekumenizm

Słownik języka polskiego PWN*

ekumenizm «ruch w chrześcijaństwie dążący do przywrócenia jedności chrześcijan»
• ekumeniczny • ekumenista
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego