forum

Słownik języka polskiego PWN*

forum
1. «miejsce publicznych wystąpień»
2. «spotkanie poświęcone omawianiu spraw z określonej dziedziny; też: grupa ludzi biorących udział w takim spotkaniu»
3. «internetowa forma grupy dyskusyjnej, służąca do wymiany informacji i poglądów przy użyciu przeglądarki internetowej»
4. «stowarzyszenie skupiające organizacje, państwa lub osoby na zasadzie dużej autonomii organizacyjnej i odrębności poglądów»
5. «plac w miastach starożytnego Rzymu, na którym odbywały się zebrania ludowe, targi, sądy»
6. «w dawnej Polsce: sąd właściwy dla rozstrzygania danej sprawy»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…tam szukać nabywców, możesz ogłosić się w Internecie, np. na forum ambasad krajów unijnych. W ten sposób wiele naszych firm znalazło…

 

…o regionie, wyniki badań rynku, dane o przygotowywanej strategii. Uczestnicy Forum podzielili się też na zespoły, w których omawiali kwestie bezpieczeństwa…

 

…chłopców. "Odebrał im całą mistyczną aurę", mówi Sunai Phasuk z Forum Azjatyckiego, grupy obrońców praw człowieka. W Tajlandii, gdzie ludzie do…

 

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego