galwanizacja

Słownik języka polskiego PWN*

galwanizacja
1. «powlekanie wyrobów metalowych warstwą innego metalu za pomocą elektrolizy»
2. zob. galwanoterapia

• galwanizacyjny, galwaniczny • galwanicznie • galwanizować
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego