kolokwialny

Słownik języka polskiego PWN*

kolokwializm
1. «wyraz lub wyrażenie niedbałe, używane w języku potocznym»
2. «niedbały styl wypowiedzi charakterystyczny dla języka potocznego»

• kolokwialny • kolokwialnie • kolokwialność
kolokwium
1. «sprawdzian wiedzy studentów»
2. «sympozjum naukowe, sesja poświęcone określonemu tematowi»

• kolokwialny

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego