halon

 
Słownik języka polskiego PWN
halon «związek halogenu, metanu i etanu, o cząsteczkach, w których wszystkie atomy wodoru zostały zastąpione atomami fluoru i bromu oraz chloru»
• halonowy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego