sylaba

Wielki słownik ortograficzny

sylaba -labie, -labę; -lab

Słownik języka polskiego

sylaba «część wyrazu lub wyraz zawierające jedną samogłoskę lub dyftong, wymawiane jako jedna całość»
• sylabowy
sylaba mocna «sylaba akcentowana»
sylaba otwarta «sylaba kończąca się samogłoską»
sylaba słaba «sylaba nieakcentowana»
sylaba zamknięta «sylaba kończąca się spółgłoską»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

sylaba
20.03.2011
Czy sylabą można nazwać tylko i wyłącznie część wyrazu („podziel wyraz na sylaby”, „ile sylab jest w wyrazie”), czy też można tak nazwać zbitkę liter występującą niezależnie? Przykład ćwiczenia dla klasy I: „Przeczytaj sylaby: ma, mo, mu, ty, ta, te, da, do, dó”. Ćwiczenia tego typu mają na celu naukę czytania większych cząstek niż pojedyncze litery i czasem pojawiają się w nich zbitki niebędące nawet potencjalnie sylabami żadnego wyrazu (np. yr, , ).
Z poważaniem
Aleksandra Mazur
Mądre osoby akcentują...
14.05.2004
Czy istnieje obowiązująca kogoś, kto chciałby mówić poprawną polszczyzną, reguła nakazująca akcentowanie niektórych wyrazów inaczej niż na sylabę przedostatnią? Jak wiedzieć, które to są wyrazy? Co powoduje, że mądre osoby w wystąpieniach publicznych akcentują na trzecią sylabę od końca wyrazy takie, jak nauka, Rzeczpospolita, szczegóły, matematyka, fizyka, a nie robią tego wobec wyrazów: filozofia, kosmonautyka, algebra, łacina?
Z poważaniem – Peter Wiśniewski
akcent w polszczyźnie
25.05.2013
Dlaczego w wyrazach katolik czy fabryka dopuszczalne jest akcentowanie na pierwszą sylabę? W jakich innych słowach jest to jeszcze możliwe? Czy tworzą one serię, czy ma tu zastosowanie jakaś reguła?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... teksty Stipe'a. Wokalista eksperymentował ze słowami uznając, że samo brzmienie sylab jest istotniejsze od treści słów. Zrozumienie sensu piosenek dodatkowo uniemożliwiał...
  • ... epokowe odkrycie kryminolo -lo -lo... język utknął mu na środkowej sylabie i odmówił posłuszeństwa.
    Perełka podskoczył z uciechy. - To ja znalazłem...
  • ... się w gniewnie wyrzucane słowa, w nagłe wykrzykniki, w głośniejsze sylaby, usiłując zrozumieć ich sens.
    Nie było to trudne, bo w...

Encyklopedia

sylaba
[gr. syllabḗ],
zgłoska,
ciąg głosek o jednym szczycie głośności;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego