sylaba

Wielki słownik ortograficzny PWN

sylaba -labie, -labę; -lab

Słownik języka polskiego PWN

sylaba «część wyrazu lub wyraz zawierające jedną samogłoskę lub dyftong, wymawiane jako jedna całość»
• sylabowy
sylaba mocna «sylaba akcentowana»
sylaba otwarta «sylaba kończąca się samogłoską»
sylaba słaba «sylaba nieakcentowana»
sylaba zamknięta «sylaba kończąca się spółgłoską»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

sylaba
20.03.2011
Czy sylabą można nazwać tylko i wyłącznie część wyrazu („podziel wyraz na sylaby”, „ile sylab jest w wyrazie”), czy też można tak nazwać zbitkę liter występującą niezależnie? Przykład ćwiczenia dla klasy I: „Przeczytaj sylaby: ma, mo, mu, ty, ta, te, da, do, dó”. Ćwiczenia tego typu mają na celu naukę czytania większych cząstek niż pojedyncze litery i czasem pojawiają się w nich zbitki niebędące nawet potencjalnie sylabami żadnego wyrazu (np. yr, , ).
Z poważaniem
Aleksandra Mazur
Co jest sylabą?
28.01.2019
Szanowni Państwo,
czy litera w znajdująca się w przykładowym zdaniu Ola jest w szkole liczy się jako osobna sylaba, czy ze względu na brak sąsiadującej samogłoski nie zalicza się do sylab? Powyższe zdanie ma 5 czy 6 sylab?
Dzielenie wyrazów na sylaby
16.10.2017
W pisemnym teście w kl. 4 SP dziecko ma za zadanie podzielić na sylaby wyraz komiksy. Jako jedyną słuszną odpowiedź autorzy testu podają ko-mik-sy i taką odpowiedź uznaje za prawidłową nauczycie. Moje dziecko podzieliło na ko-mi-ksy i wydaje mi się to najzupełniej słuszne. „W razie konfliktu kryterium morfologiczne jest nadrzędne w stosunku do fonetycznego, ale dotyczy to pisma” – pisze dr Jan Grzenia. Kto ma rację? Czy błąd popełniło moje dziecko, czy autorzy testu?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... teksty Stipe'a. Wokalista eksperymentował ze słowami uznając, że samo brzmienie sylab jest istotniejsze od treści słów. Zrozumienie sensu piosenek dodatkowo uniemożliwiał...
  • ... epokowe odkrycie kryminolo -lo -lo... język utknął mu na środkowej sylabie i odmówił posłuszeństwa.
    Perełka podskoczył z uciechy. - To ja znalazłem...
  • ... się w gniewnie wyrzucane słowa, w nagłe wykrzykniki, w głośniejsze sylaby, usiłując zrozumieć ich sens.
    Nie było to trudne, bo w...

Encyklopedia PWN

sylaba
[gr. syllabḗ],
zgłoska,
ciąg głosek o jednym szczycie głośności;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego