hekto-

 
Słownik języka polskiego PWN
hekto- «pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczających jednostki miary sto razy większe od podstawowych»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego