identyfikacja

 
Słownik języka polskiego PWN
identyfikacja
1. «ustalenie czyjejś tożsamości»
2. «rozpoznanie czegoś na podstawie jakichś cech»
3. «utożsamienie jednej osoby z drugą, polegające na przeniesieniu stosunku uczuciowego żywionego do pierwszej osoby na drugą; też: takie utożsamienie jednego przedmiotu z drugim»
4. «utożsamianie się z inną osobą»
5. «utożsamianie się jednostki lub grupy z przekonaniami albo wartościami innych ludzi lub innej grupy»

• identyfikacyjny • identyfikować • identyfikować się
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

jak język, historia, religia, obyczaje, instytucje, także przez subiektywny proces identyfikacji jej uczestników".
Idąc w części tropem Arnolda Toynbee, Huntington wyróżnia

 

na zdjęciu. Nie pomagają tu nawet specjalne szkolenia w zakresie identyfikacji osób w oparciu o stare fotografie."
Powtórzę – jeżeli klient pragnie

 

nastąpił z powodu zastosowania przez dwie firmy zbliżonego rdzenia elementów identyfikacji.
Równie ciekawym przykładem jest ewolucja rdzenia identyfikacji sprzętu komputerowego. Na

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego