inwolucja

Słownik języka polskiego PWN*

inwolucja
1. «wsteczne zmiany w budowie i funkcji tkanek lub narządów»
2. «powrót narządu do wielkości naturalnej po chorobie lub fizjologicznym powiększeniu czynnościowym»
3. «przekształcenie geometryczne, które wykonane kolejno dwa razy daje w wyniku przekształcenie tożsamościowe»
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…zawierająca włosów i gruczołów.
Po zakończeniu laktacji gruczoł mlekowy ulega
inwolucji (ryc. 183). Ustaje wytwarzanie wydzieliny, a jej resztki są fagocytowane…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego