islam

Słownik języka polskiego PWN*

islam «religia głosząca wiarę w jednego Boga (Allaha), rozpowszechniona głównie w krajach Azji i Afryki»
• islamski, islamiczny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego