kalendarz

Słownik języka polskiego PWN*

kalendarz
1. «system rachuby dni i dłuższych odstępów czasu»
2. «spis dni całego roku, z podziałem na tygodnie i miesiące; też: notes, broszura lub plakat zawierające taki spis»
3. «planowany układ terminów wykonywania jakichś prac»

• kalendarzowy • kalendarzyk
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego