klaster

 
Słownik języka polskiego PWN
klaster
1. muz. «wielodźwięk zbudowany z dźwięków położonych blisko siebie w skali muzycznej, zagranych równocześnie lub rozłożonych w czasie»
2. «najmniejszy fragment dysku komputera, jaki może zająć pojedynczy plik lub katalog»
3. «zespół komputerów połączonych tak, by miały wspólny twardy dysk, programy, dane itp.»
4. «skupisko powiązanych ze sobą firm lub instytucji naukowo-badawczych o określonym profilu, działających na jakimś terenie»
5. «zespół atomów, cząsteczek lub jonów tworzących struktury przestrzenne»

• klasterowy, klastrowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego