kultura

Słownik języka polskiego PWN*

kultura
1. «materialna i umysłowa działalność społeczeństw oraz jej wytwory»
2. «społeczeństwo rozpatrywane ze względu na jego dorobek materialny i umysłowy»
3. «odpowiednio wysoki poziom rozwoju społeczeństwa w jakimś zakresie»
4. «umiejętność obcowania z ludźmi»
5. «sztuczna hodowla komórek, tkanek, organów lub całych mikroorganizmów»
6. «rodzaj, gatunek lub odmiana rośliny uprawiane na danym terenie w celach użytkowych; też: teren uprawy tej rośliny i sama uprawa»
7. «struktura gleby uprawnej osiągana w wyniku zabiegów agrotechnicznych i racjonalnej gospodarki; też: te zabiegi i gospodarka»

• kulturowy • kulturowo
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…wojny ogłoszonymi w Bibliotekarzu i Przeglądzie Bibliotecznym oraz Listą strat kultury polskiej B. Olszewicza. Wykorzystano również szereg słowników biograficznych i zbiorów…

 

…znajdujących się pod patronatem UNESCO i należących do światowego dziedzictwa kultury. Ekonomiczne, kulturalne centrum Dalmacji. Założone przez Greków w VII w…

 

…stanowisk jest kwestia rozpatrywania wykształcenie jako czynnika warunkującego uczestnictwo w "kulturze" (zresztą różnorodnie definiowanej) oraz jako czynnika warunkującego uczestnictwo w pojedynczym…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego